Kamu Personeli Memur Alımı İş ve İşçi İlanları
HV
05 EKİM Çarşamba 07:42

Yozgat Bozok Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi çalıştırılmak üzere farklı branşlarda 28 Sözleşmeli personel alacak. KPSS sınavına girmiş olmak. Son başvuru 14 Ocak 2022

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Giriş Tarihi : 31-12-2021 11:49   Güncelleme : 12-09-2022 14:43
Yozgat Bozok Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi çalıştırılmak üzere farklı branşlarda 28 Sözleşmeli personel alacak. KPSS sınavına girmiş olmak. Son başvuru 14 Ocak 2022

Yozgat Bozok Üniversitesinin birimlerinde, giderleri özel bütçeden karşılanacak, 2020 KPSS B puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak 28 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Sahibi: Bozok Üniversitesi

Şehir: Yozgat

Başvuru Tarihleri: 30/12/2021-14/01/2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 28

Alım yapılacak Unvanlar: Teknisyen (bilgisayar), Teknisyen (çevre), büro personeli, Sağlık Teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, Destek Personeli (Şoför), destek personeli (temizlik)

Yozgat Bozok Üniversitesinin birimlerinde, giderleri özel bütçeden karşılanacak, 2020 KPSS B puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak 28 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 30 Aralık 2021 ila 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar, www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94,

Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir SGK’dan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun hareket etmiş olmak.

BAŞVURULAN UNVAN SIRA NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

Teknisyen

1

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı önlisans mezunu olup, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza Kullanımı Sertifikasına sahip olmak ve Bilgi İşlem Destek Sorumlusu olarak en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi
olduğunu belgelemek.

2

Teknisyen

1

Çevre Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarından onaylı Eğitimcinin Eğitimi Programı Eğitim Sertifikası, Kuruluş İçi Yönetim Sistemi Tetkikçisi Sertifikası ve en az 60 saat süreli Powerdraft V8İ Eğitim Sertifikasına
sahip olmak.

3

Büro Personeli

1

İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İleri Excel Kullanıcı Belgesi, Yükseköğretim Kurumlarından onaylı Mali Tablolar Analizi Eğitimi Belgesi, Büro Yönetimi Eğitimi Sertifikası, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Sertifikası ve en az doksan (90) saat süreli Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi
Belgesine sahip olmak.

4

Büro Personeli

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, MEB onaylı en az 150 saatlik Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak ve Muhasebe Yardımcı Elemanı olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

5

Büro Personeli

1

Lisans mezunu olup, İleri Excel Kullanıcı Belgesi, ISO 9001 Sertifikası, Kalite Yöneticiliği Sertifikası, Büro Yönetimi Eğitimi Sertifikası ve İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Sertifikasına sahip olmak.

6

Büro Personeli

1

İktisat, Maliye veya İşletme Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikasına sahip olmak ve muhasebe
alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

7

Büro Personeli

1

İktisat Bölümü (İngilizce) lisans mezunu olup, Yükseköğretim Kurumlarından Onaylı Yabancı Dil Başarı Belgesi ve Hijyen Eğitimi, AFAD Farkındalık Eğitimi Belgesi ve Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi ve en az 2 (iki) yıl
sigortalı çalışmış olmak.

8

Sağlık
Teknikeri

1

Ağız ve Diş Sağlığı Programı önlisans mezunu olup, Yükseköğretim Kurumlarından veya Sağlık Bakanlığından onaylı en az 120 saat Türk İşaret Dili Eğitim Sertifikası, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Sertifikası ile CEREC Eğitimi aldığını belgelendirmek ve mezuniyet sonrası Ağız ve Diş Sağlığı alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu
belgelemek.

9

Destek Personeli (Şoför)

1

Önlisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine ve
kepçe operatörlüğü belgesine sahip olmak.

10

Destek Personeli
(Temizlik)

8

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

11

Destek Personeli
(Temizlik)

2

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak
(Şefaatli Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

12

Destek Personeli
(Temizlik)

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak
(Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

13

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1

Önlisans mezunu olmak
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10.
Maddesinde şartları taşımak,
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır)
(Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

14

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde şartları taşımak,
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır)
(Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulunda istihdam edilecektir)

15

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde şartları taşımak,
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır)
(Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda
istihdam edilecektir.)

16

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde şartları taşımak,
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır)
(Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

17

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde şartları taşımak,
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır)
(Şefaatli Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

18

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde şartları taşımak,
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır)
(Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda istihdam edilecektir.)

 

İLAN METNİ VE BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR