Kamu Personeli Memur Alımı İş ve İşçi İlanları
HV
05 EKİM Çarşamba 09:08

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel statüsünde görevlendirilmek üzere 10 öğretim üyesi kadrosuna kamu personel alımı yapılacak. Son başvuru 28 Nisan 2022

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-04-2022 11:42   Güncelleme : 12-09-2022 14:44
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kamu personeli personel alımı yapılacak.

İlan Sahibi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Şehir: Çanakkale

Başvuru Tarihleri: 15.04.2022-28.04.2022

Alım Yapılacak Personel Sayısı: 10

Alım yapılacak Unvanlar: öğretim üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ)
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
GENEL ŞARTLAR
1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
NOT: Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
MUAFİYET
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama Tarihi : 15.04.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 28.04.2022
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 10.05.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Tarihi : 12.05.2022
İtiraz Sonuçlarının İlan Tarihi : 13.05.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 16.05.2022
Sınav Giriş Yerleri : İlgili Birimlerde
Giriş Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi : 18.05.2022
Giriş Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi : 20.05.2022
İtiraz Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 23.05.2022
NOT: İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri
3- Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi
4- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)
5- Onaylı not transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)
6- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8- ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)
9- Yabancı Dil sınav sonuç belgesi
10- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)
11- Adli Sicil Kaydı
12- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler
13- İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLAN
NO BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR.
(DERS VERECEK) DER. ARŞ.
GÖR. DER. ALES YABANCI
DİL AÇIKLAMA 1 SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİMİ - - 1 4 70 50 Spor Yöneticiliği lisans mezunu olup, aynı alanda
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ - - 1 4 70 50 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak. AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA 3 OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZ. TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ 1 4 - - 70 - Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak. ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN
NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR.
(DERS VERECEK) DER. ARŞ.
GÖR. DER. ALES YABANCI
DİL AÇIKLAMA 4 ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1 4 - - 70 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans
mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 5 MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA SONDAJ TEKNOLOJİSİ 1 6 - - 70 - Jeoloji, Jeodinamik veya Maden Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN
NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR.
(DERS VERECEK) DER. ARŞ.
GÖR. DER. ALES YABANCI
DİL AÇIKLAMA 6 ECZANE HİZMETLERİ ECZANE HİZMETLERİ 1 2 - - 70 - Eczacılık, Biyoloji veya Kimya lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA 7 YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 1 6 - - 70 - Kent ve Çevre Politikaları, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak. DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA 8 ELEKTRONİK VE OTOMASYON MEKATRONİK 1 5 - - 70 - Elektronik, Elektrik-Elektronik veya Endüstri
Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN NO BÖLÜM PROGRAM ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) DER. ARŞ. GÖR. DER. ALES YABANCI DİL AÇIKLAMA 9 HUKUK ADALET 1 3 - - 70 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Hukuk alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. 10 MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK SİVİL SAVUNMA VE
İTFAİYECİLİK 1 4 - - 70 - Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup, Afet Eğitimi ve Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR